Фінансова звітність за 2022 рік

Баланс за 2022 рік

Звіт про фінансові результати (форма №2дс) за 9 міс 2022 рік

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про власний капітал (форма №4дс) за 2022 рік

Баланс (форма №1дс) за 9 міс. 2022 р

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) за 2022 р

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44) за 2022р

Звіт про рух грошових коштів (форма №3дс) за 2022 рік

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) за 2022 р

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) за 2022

(форма № 4-2) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Додаток 3 до Наказу 44)за 2022

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44)за 2022р

(Додаток 10 до Наказу 44) Пояснювальна записка за 2022 р

(Додаток 20 до Наказу 44) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» за 2022 р

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма № 5-дс ) за 2022 рік

Довідка № 15 від 12.09.2022

Довідка № 204 від 08,04,2022

Довідка № 296 від 08.06.2022

Довідка № 312 від 21.06.2022

Довідка № 356 від 22.07.2022

Довідка № 367 від 26.07.2022

Довідка № 390 від 27.07.2022

Довідка № 400 від 27.07.2022

Довідка № 432 від 19.08.2022

Довідка № 461 від 22.09.2022

Довідка № 472 від 23.09.2022

Довідка № 502 від 03.10.2022

Довідка № 509 від 04.10.2022

Довідка № 520 від 11.10.2022

Довідка № 615 від 12.12.2022

Довідка № 641 від 20.12.2022

Довідка № 644 від 20.12.2022

Довідка № 661 від 20.12.2022

Довідка № 671 від 23.12.2022

Довідка № 671 від 23.12.2022